βοήθεια
Questions, Help
(+30)2103221786
χρήστης
New user;
Register now
Registered;
Login now
Εγγεγραμμένος
(0) Products
My Cart
Ελληνική έκδοση

Panasmusic Online. Papagrigoriou - Nakas Music Publications

Music instruments, accessories and services. You can now buy online using our e-shop. Welcome online!

Papagrigoriou - Nakas Musical Editions, Instruments, Accessories
-KOZOLUPOV MATVEYEVICH SEMYON - Cello Etudes
[EPN 1242] ISMN 979-0-69151-703-1

SEMYON MATVEYEVICH KOZOLUPOV
Cello Etudes

Edited by
MARINA KISLITSYNA

Translated by
ELLI PAPAGRIGORIOU

EPN 1242
ISMN 979-0-69151-703-1

Pages: 88
Size: 235 x320 mm


CONTENTS
Σπουδή Νο 1 Fr. Grutzmacher (1832-1903) Op. 38 no. 1
Σπουδή Νο 2 A. Nelk Op. 32 no. 10
Σπουδή Νο 3 J. F. Dotzauer (1783-1860) nο. 64
Σπουδή Νο 4 J. F. Dotzauer (1783-1860) nο. 65
Σπουδή Νο 5 K. Davydov (1838-1889)
Σπουδή Νο 6 A. Nelk Op. 32 no. 7
Σπουδή Νο 7 M. Bukinik (1872-1947)
Σπουδή Νο 8 F. Grützmacher (1832-1903) Op. 38 no. 12
Σπουδή Νο 9 A. Nölk (1862-1928) Op. 32 no. 2
Σπουδή Νο 10 F. Grützmacher (1832-1903) Op. 38 no. 10
Σπουδή Νο 11 J. L. Duport (1749-1819) nο. 1
Σπουδή Νο 12 J. F. Dotzauer (1783-1860) nο. 69
Σπουδή Νο 13 V. Fittsengagen (1848-1890) Op. 28 no. 6
Σπουδή Νο 14 M. Bukinik (1872-1947)
Σπουδή Νο 15 J. L. Duport (1749-1819) nο. 6
Σπουδή Νο 16 J. L. Duport (1749-1819) nο. 7
Σπουδή Νο 17 A. Franchomme (1808-1884) Op. 7 no. 11
Σπουδή Νο 18 J. L. Duport (1749-1819) 21 no. 3
Σπουδή Νο 19 A. Piatti (1822-1901) Op. 25 no. 1
Σπουδή Νο 20 A. Nölk (1862-1928) Op. 32 no. 6
Σπουδή Νο 21 D. Popper (1843-1913) Op. 73 no. 5
Σπουδή Νο 22 D. Popper (1843-1913) Op. 73 no. 6
Σπουδή Νο 23 J. Merk (1795-1852) Op. 11 no. 9
Σπουδή Νο 24 F. Battanshon (1814-1893) Op. 4 no. 5
Σπουδή Νο 25 F. Battanshon (1814-1893) Op. 4 no. 2
Σπουδή Νο 26 F. Battanshon (1814-1893) Op. 4 no. 1
Σπουδή Νο 27 A. Franchomme (1808-1884) Op. 7 no. 9
Σπουδή Νο 28 F. Battanshon (1814-1893)
Σπουδή Νο 29 V. Fittsengagen (1848-1890) Op. 28 no. 5
Σπουδή Νο 30 A. Nölk (1862-1928) Op. 32 no. 11
Σπουδή Νο 31 D. Popper (1843-1913) Op. 73 no. 8
Σπουδή Νο 32 D. Popper (1843-1913) Op. 73 no. 9
Σπουδή Νο 33 I. Buasso
Σπουδή Νο 34 M. Bukinik (1872-1947)

Useful information

All prices mentioned in our eshop include VAT

Our payment methods include real-time credit card transactions (safe and secure environment) and bank deposit. You will be prompted to choose the desirable way of payment and you will be informed about the exact delivery cost on your way to checkout.

Credit Card Transactions Available