βοήθεια
Questions, Help
(+30)2103221786
χρήστης
New user;
Register now
Registered;
Login now
Εγγεγραμμένος
(0) Products
My Cart
Ελληνική έκδοση

Panasmusic Online. Papagrigoriou - Nakas Music Publications

Music instruments, accessories and services. You can now buy online using our e-shop. Welcome online!

Papagrigoriou - Nakas Musical Editions, Instruments, Accessories
BOUDOUNIS EVANGELOS - RECITAL No 01
[EPN 200]

EVANGELOS BOUDOUNIS RECITAL No 1 Guitar anthology
[Guitar]

EPN 200
ISMN M-69151-045-2

Pages: 96
Size: 235 x 320 mm

 

In publishing "Recitals", the intention has been to cover the initial and most difficult stages of guitar learning with a repertoire of pieces. The volumes are graded according to difficulty and therefore the pieces do not need to be used in sequence but rather in accordance with requirements of the individual.
As there is a surfeit of guitar studies already available, "Recitals" put emphasis on pieces, either authentic or arranged, from the musical periods of the 16th to 20th centuries.
Especially "Recital I, II" consists of two parts, which help the beginner to resolve a lot of technical problems. Part I contains pieces for solo quitar and part II contains arrangements of pieces and songs, from all over the world, for two guitars. A major role (especially in the second part duets) place the music of Manos Hadjidakis. It is nesessery for the newer generations to be taught understand and appreciate the work of the leading composer of the 20th century.

 

RECITAL NΞΏ 1 (Προκαταρκτικ�? I-II)
PART ONE (Music for Solo Guitar)

TRADITIONAL NANCY
TRADITIONAL TWINKLE-TWINKLE
FOLK SONG SKIP TO MY LOU
FOLK SONG ROSIE
FOLK SONG FRERE JACQUES
TRADITIONAL MICHAEL
TRADITIONAL DANCE
Ξ Ξ‘ΞʽΞ‘Ξ”ΞŸΞ£Ξ™Ξ‘ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ Ξ— Ξ Ξ™ΞšΞʽΞ‘ΞœΞ•ΞΞ—
Ξ Ξ‘ΞʽΞ‘Ξ”ΞŸΞ£Ξ™Ξ‘ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ ΞšΞ•ΞʽΚ�?ΞʽΞ‘οΏ½?ΚΟΣ
E. BOUDOUNIS Ξ‘ΞʽΧΙΖΕΙ οΏ½?Ο Ξ£Ξ§ΞŸΞ›Ξ•Ξ™ΞŸ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΞœΞ•Ξ›Ξ•οΏ½?ΑΕΙ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ οΏ½?Ξ£Ξ‘ΞšΞ©ΞΞ•οΏ½?ΑΙ ΞœΞ• οΏ½?ΟΝ Ξ‘Ξ”Ξ•Ξ›Ξ¦ΞŸ οΏ½?Ξ—Ξ£
FERNANDO SOR MODERATO
FERDINANDO CARULLI VALSE
JOSEPH KUFFNER VALSE
DIONISIO AGUADO ANDANTE
ANONYMOUS INCOMPARABLE
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΠΑΕΙ Ξ£οΏ½?Ξ— ΞΞŸΞΞ‘ οΏ½?Ξ—Ξ£
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΕΧΕΙ ΞšΞ•Ξ¦Ξ™Ξ‘
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΠΑΕΙ Ξ’ΞŸΞ›οΏ½?Ξ‘ ΞœΞ• οΏ½?ΗΝ Ξ‘Ξ›Ξ•ΞžΞ‘ΞΞ”ΞʽΞ‘
DIONISIO AGUADO VALSE
JOSEPH KUFFNER VALSE
JOSEPH KUFFNER ALLEGRETTO
FERDINANDO CARULLI VALSE
MATTEO CARCASSI ALLEGRO
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΠΑΕΙ Ξ£Ξ™ΞΞ•ΞœΞ‘ ΞœΞ• οΏ½?Ξ— ΞœΞ‘ΞœΞ‘ οΏ½?Ξ—Ξ£
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ οΏ½?ΞʽΩΕΙ ΠΑΓΩ�?Ο Ξ£ΞŸΞšΞŸΞ›Ξ‘οΏ½?Ξ‘
TRADITIONAL ΞʽΞ©Ξ£Ξ™ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ
TRADITIONAL Ξ“Ξ‘Ξ›Ξ›Ξ™ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΞšΞŸΞ™ΞœΞ‘οΏ½?ΑΙ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΞŸΞΞ•Ξ™ΞʽΞ•οΏ½?Ξ•οΏ½?ΑΙ
FERDINANDO CARULLI VALSE
JOSEPH KUFFNER ANDANTINO
Ξ Ξ‘ΞʽΞ‘Ξ”ΞŸΞ£Ξ™Ξ‘ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ Ξ Ξ•ΞʽΞ‘ Ξ£οΏ½?Ο�?Ξ£ Ξ Ξ•ΞʽΞ‘ ΞšΞ‘ΞœΞ ΞŸοΏ½?Ξ£
Ξ Ξ‘ΞʽΞ‘Ξ”ΞŸΞ£Ξ™Ξ‘ΞšΞŸ οΏ½?ΞʽΞ‘Ξ“ΞŸοΏ½?ΔΙ Ο ΓΙΑ�?ΞʽΟΣ
E. BOUDOUNIS οΏ½?Ο Ξ£Ξ§ΞŸΞ›Ξ•Ξ™ΞŸ οΏ½?ΕΛΕΙΩΝΕΙ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΠΑΕΙ Ξ”Ξ™Ξ‘ΞšΞŸΞ Ξ•Ξ£
FERDINANDO CARULLI ANDANTE
ANTON DIABELLI MODERATO
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ξ£οΏ½?Ο Ξ Ξ›ΞŸΞ™ΞŸ
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΞœΞ• οΏ½?Ξ— Μ�?ΞʽοΏ½?Ξ©
MAURO GIULIANI ALLEGRO
JOSEPH KUFFNER ARIETTA
ANONYMOUS THE MERCHANT’S DAUGHTER
E. BOUDOUNIS Ξ— Ξ›οΏ½?ΔΙΑ ΞšΞŸΞ›οΏ½?ΞœΞ Ξ‘Ξ•Ξ™
ANONYMOUS GREENSLEEVES
ANONYMOUS ROMANCE
TRADITIONAL ΑΝ�?ΞʽΞ‘ ΜΟ�? ΠΑΕΙ
E. BOUDOUNIS οΏ½?Ο ΒΑΛΣ οΏ½?Ξ—Ξ£ ΙΩΑΝΝΑΣ
M. HADJIDAKIS ΞœΞ™Ξ‘ ΦΟΞʽΞ‘ ΞšΞ™ ΕΝΑΝ ΞšΞ‘Ξ™ΞʽΟ
M. HADJIDAKIS ΧΑΞʽοΏ½?Ξ™ΞΞŸ οΏ½?Ο ΦΕΓΓΑΞʽΞ‘ΞšΞ™

PART TWO (Music for Two Guitars)
TRADITIONAL AU CLAIR DE LA LUNE
JOSEPH HAYDN GERMAN DANCE
TIELMAN SUSATO RONDO
TRADITIONAL DANCE
OLD LATIN HYMN O COME ALL YE FAITHFUL
ANONYMOUS Ο ΞœΞ™ΞšΞʽΟΣ οΏ½?οΏ½?ΞœΞ Ξ‘ΞΞ™Ξ£οΏ½?Ξ—Ξ£
TRADITIONAL GREENSLEEVES
TRADITIONAL DRINK TO ME ONLY WITH THINE EYES
TRADITIONAL DANCE
JOSEPH HAYDN GERMAN DANCE
ROBERT SCHUMANN MELODY
ANONYMOUS ROMANCE
M. HADJIDAKIS ΧΑΞʽοΏ½?Ξ™ΞΞŸ οΏ½?Ο ΦΕΓΓΑΞʽΞ‘ΞšΞ™
M. HADJIDAKIS οΏ½?’ ΑΣ�?Ξ•ΞʽΞ™ οΏ½?Ο�? Ξ’ΞŸΞʽΙΑ
M. HADJIDAKIS ΞšΞ•ΞœΞ‘Ξ›
M. HADJIDAKIS ΞœΞ™Ξ‘ ΦΟΞʽΞ‘ ΞšΞ™ ΕΝΑ ΞšΞ‘Ξ™ΞʽΟ

Customers who bought this product also purchased
RECITAL No 03
RECITAL No 03
RECITAL No 04
RECITAL No 04
The Lute Works (Boudounis)
The Lute Works (Boudounis)
DEBUTTO
DEBUTTO
RECITAL No 09
RECITAL No 09
RECITAL No 02
RECITAL No 02
Useful information

All prices mentioned in our eshop include VAT

Our payment methods include real-time credit card transactions (safe and secure environment) and bank deposit. You will be prompted to choose the desirable way of payment and you will be informed about the exact delivery cost on your way to checkout.

Credit Card Transactions Available