βοήθεια
Questions, Help
(+30)2103221786
χρήστης
New user;
Register now
Registered;
Login now
Εγγεγραμμένος
(0) Products
My Cart
Ελληνική έκδοση

Panasmusic Online. Papagrigoriou - Nakas Music Publications

Music instruments, accessories and services. You can now buy online using our e-shop. Welcome online!

Papagrigoriou - Nakas Musical Editions, Instruments, Accessories
Choose composer for more information:

SPINÈI MARCEL

Marcel Spinèi - composer, celloist, conductor, musicologist, prof. Dr., editor

From the book of Viorel Cosma, “LEXICON OF ROMANIAN COMPOSERS”, TOME 8, Bucharest, 2006
Marcel Spinèi was born on June 21 st, 1950 in Craiova, Romania, his father - Ilie Spinèi, his mother - Maria Spinèi (nee Ropceanou), to a family of priests and musicians attested - during 5 generations - in Bessarabia, Romania. The priest and composer of religious music Gavriil Musicesco - uncle - e.g., may be cited, or Marcel’s great grandfather, priest Ioan Spinèi, or grandfather, priest Constantin Spinèi, who assembled excellent folk song collections from the same region of Bessarabia. The fascicles contained in these collections are now at the Orhei, Bessarabia, Protoieria Library.

His first music studies were completed with his father, theologian and professor Ilie Spinèi. He taught his son the elements of byzantine musical chant, and of classical music, and as an instrument,the classical guitar. The father was impassioned with the classical guitar; he was also an excellent surrealist painter.

At the age of 6, Marcel starts to study the violoncello with professor Constantin Gogan, a disciple of the celebrated romanian cellist and pedagogue Georges Dinico.

At the age of 7, Marcel makes his debut as cellist in a recital of chamber music on the stage of Philarmonye of Craiova. He also studied the piano with pianist and conductor, professor Victor Golesco. 1960-1967 he studied harmony, counterpoint, musical form and composition with composer, conductor of chorus and professor Michail Barca. At the age of 14, Marcel makes his debut as cello-soloist with the Symphonic Orchestra of Philarmonye Craiova, playing: Joseph Haydn - Divertimento in D major, for cello and orchestra, under conductor Victor Golesco.

At the same age, Marcel Spinèi presents in public his own compositions: "Three songs" for voice and piano on poems by Lucian Blaga. This concert took place on the stage of the Philarmonye of Craiova, with soprano Emilia Petresco as soloist, and with the composer at the piano. Up to the end of his study years at the Musical Lyceum of Craiova - 1969, Marcel will pursue a nice soloistic career in Sibiu, Timisoara and Craiova.

1969-1973 Marcel Spinèi attends the National Music University of Bucharest, obtaining the DIPLOMAS, with the highest distinction in 1973. In this University he studies the cello in the special class for soloists of cellist and composer, professor Iulius Bonis, a former student of Enrico Mainardi and Pablo Casals, also a member of the famous TRIO incl. George Enesco, and composition with Dumitru Bughici. He also studies music theory with composers-professors:Victor Tschaikovsky and Sorin Vulcu, harmony, counterpoint, fugue and musical form with composers-professors: Dumitru Bughici, Leib Nachmann and D. Constantinesco, chamber music with composer, pianist and professor Hilda Jerea - the leader of the famous contemporary music ensemble “Musica Nova”. He also studies history of music, pedagogy, psychology, musical folklore, musical aesthetics and philosophy of culture. Following his studies at the Bucharest National Music University, he attends a specialization course in Italy with Giovanni Pereira (1980).

Marcel Spinèi studies composition, especially, with composers: Dumitru Bughici (1969-1973), Aurel Stroe (1982) and Nicolae Coman (1983) in Romania, and in Greece with Iannis Xenakis (1989), Iannis Papaioannou (1989) and Yorgos Sicilianos (1995-1996).

Since 1981 he is married with the pianist Sanda Grigoresco, her origine is Greek, her mother born Saraptsis. Since august 1989 lives in Athens, Greece, because of the totalitarian (repressive) political system of Ceausescu.

Marcel Spinèi is professor at the Athens National Superior Conservatory of Music, at the Music Lyceum of Ilion, etc. He permanently co-operates with the "Center of Contemporary Music Research", Athens, Greece, Founder and President: Iannis Xenakis, Iannis Papaioannou.

Since 1981 he foundet at Bucharest the the Musical Editions “SPINEI MUSIC COMPANY LTD”.

Doctorats (registration):

1. “The Romanian Psaltic Music and the relations with Byzantine Music” (Athens, National Music University of “KAPODISTRIA”, 1997-2007, co- ordonating prof. dr. Grigorios Stathis, 1000 pag.).

2. “The Musical relation between Greece and Romania” (Bucharest, National Music University, 1999-2003, co-ordonating prof. dr. Grigorio Constantinesco, 1350 pag.).The composer

Marcel Spinèi wrote - till now - 170 compositions, many of which was played in Europe and published in Europe: Romania, Italia, Grecia and USA (see the Catalog of his works). He is member of the “Società Italiana degli Autori ed Editori” / S.I.A.E., and of the “Romanian Composers and Musicologists Union’s” / U.C.M.R.

He was honoured with a prize at the "Excellence Composition Prize" of the "Center of Contemporary Music Research", Athens, Greece, Founder and President: Iannis Xenakis (1996).Marcel Spinèi ‘s Compositions Catalog of works

Chorus and orchestra

Byzantine Oratorio for Christmas op.16, on ancient religious byzantine texts

(1981 rev.1997), for solists - T & B, choros T & B and orchestra, creation (var.): June 1982, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", voice Vladimir Deveselou, conductor the composer, Edit. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Symphonia nr.1"...en récitant les Psaumes de David" op.23 (1992-1993), for

Soprana and orchestra, on the Psaume of David, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Musica - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.24 nr.3 on phonèmes by

Marcel Spinèi (1992), for chorus and orchestra, création (var.) Decembre 1981, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", voice - Steliana Calos, conductor the composer, Edit. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op 37 nr.3 on

phonèmes de Marcel Spinèi (1996), for open vocal-instrumental group, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op 39 nr.3 on

phonèmes by Marcel Spinèi (1996), for chorus and orchestra, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Symphonia nr.2 “Genesis” op.43 on phonèmes by Marcel Spinèi (1995-

1996), for solists - S & T and orchestra, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Byzantine Oratorio - for Easter, op.51 on ancient religious byzantine texts

(1996-1997), for solists T & B, childrens chorus and orchestra, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Dialoguri-Socrate» op.59, (2004), for open vocal-instrumental group, Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Byzance après Byzance op.60, (2004), for open vocal-instrumental group,

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.Open vocal-instrumental group (and tape-C.D., sampler / computer, ad lib.)

Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7 nr.2, (1985), for strings

orchestra, synthesizer wavestation Korg and voice, création: 27 Marts 2005, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", voice - Nicoleta Nicolae, conductor the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Inter-contemporain music op.30 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi (1995-

1996), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Olympus «op.32 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi (1993), musical-graphic

work, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Isokratima op.35 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi (1996-1997), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Sakuntala» op.45 on phonèmes by Marcel Spinèi (1995-1996), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Musica di foresta tropicale op.47 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1995-

1996), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à padre Balasu Constantinopolito» op.56, (2004), création: 23

Marts 2004, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", voice - Nicoleta Nicolae, conductor the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à ieromonacho Cosma Macedoneano» op.58, (2004), création: 27

Marts 2007, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", conductor the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à monacho Filothei Coziano» op.65, (2008), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Skies» op.67, (2008), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Omaggio à monacho Nectarie Valaho» op.68, (2008), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.Open vocal-instrumental group and tape-C.D.

Poem «Dialogismos-Meditatio» op.4 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi

(1982), création: May 1984, Romanian Ateneum, Bucharest with ensamble "Contemporain", voice - Vladimir Deveselou, conductor the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Poem «Athos Mount» op.13 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi (1991), Edts.

Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Poem «Delphi music» op.29 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi (1993), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

«Voices from spaces» op.48 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi (1990),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Patmos - Apocalypse» op.50 nr.2 on religious St. John texts (1996),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à padre Balasu Constantinopolito» op.56 nr.2, (2004), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

«Omaggio à ieromonacho Cosma Macedoneano» op.58 nr.2, (2004), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à monacho Filothei Coziano» op.65 nr.2, (2008), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

«Skies» op.67 nr.2, (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharst.

«Omaggio à monacho Nectarie Valaho» op.68 nr.2, (2008), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.Orchestra

Praeludium and Fuga “Enesciana” op.3, (1976-1977), Edits. Papagrigoriou-

Nakas, Athens.

Concerto "Hommage à Cantemir" op.6, for duble string orchestra, (1982-

1983), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7, (1984), for strings

orchestra, synthesizer wavestation Korg, création: 23 Marts 2000 with the Phiilarmonic Orchestra of Constanta, conductor the

composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Musica - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.24 nr.2, (1986), Edit.

Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Inter-contemporain music op.30 nr.2, (1994), for open instrumental group (and

CD / sampler-computer, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Olympus» op.32, (1991), musical-graphic work, Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Isokratima op.35 nr.2, (1994), for open instrumental group, Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37 nr.3, (1995), for

orchestra, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.39 nr.2, (1990), for

orchestra, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Byzance après Byzance op.60 nr.2, (2004), for open instrumental group (and

CD / sampler-computer, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «In memoriam Iannis Xenakis» op.72 on phonèmes by Marcel Spinèi,

(2008), for open instrumental group (si CD / sampler-computer, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.Soloist and orchestra

For cello


Concerto “Remember Enesco” op.21, for cello (1980-1981, rev. 1999), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

For piano

Concerto Byzantine “Monade” «Dedicato à Adrian Tomescou» op.22, for

piano, (1982-1983, rev.1999), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

For saxophone

Concerto «For Daniel Kientzy» op.46, for saxophone, (1995-1996), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

For violine

Concerto «Byzantion» op.73 «Dedicato à Ioan-Marius Lacrarou», for violine,

(2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.Chamber music

a) Solo Instruments

Flauto


Sonata concertante «Delphi - Oracolo di Pythia» op.19, on hymno of Delphy,

on phonèmes by Marcel Spinèi, (1990), création: 21 Marts 2006, Romanian Ateneum, Bucharest, flauto - Catalin Opritoiu, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Clarinetto

Sonata concertante «Ritual for Acropolis» Dedicated to Tiberiu Olah, op.27 on

phonèmes by Marcel Spinèi, (1992), création:

- 27 aprilie 2005, Romanian Ateneum, Bucharest, clarinetto - Eugen Duminica, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

- 12 decembrie 2007, Attiko Conservatory, Athens, clarinetto basso - Spiros Michas, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Helios» op.69, (2008), for clarinetto / clarinetto basso, Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Saxophone

Sonata «Hommage à Koukouzelis» op.15 on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1990), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Orga

Sonata «Hommage à Händel» op 41, (1995) Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Piano

Sonata bizantina «Monade» op.5, (1983), création: June 1983,

Radiodifuzione Romania Holl, Bucharest, piano - Adrian Tomescou, Edts. EDIPAN, Roma.

Synthesizer Wavestation Korg

«Vestige» op.25, (1988), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Sandra» op.36, (1985, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Percussione

Poem «Atarxis» op.1 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1974), création: June

1981, Radiodifuzione Romana Holl, Bucharest, percutione - Costin Petrescu, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Acropolis» op.26 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1988), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Poem «Reminiscence of time» op.33 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1978),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70 on phonèmes

by Marcel Spinèi, (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Chitara

Suite «Hommage à Bach» op.11 nr.2, (1973, rev.1989), Edit. Papagrigoriou-

Nakas, Athens.

Sonata «Dionisian music» op.20, (1989), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Harpa

«Apollonian ritual – music» op 38, (1984), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Violine

Sonata «Byzantion» op.8, (1977), création: Decembre 1985, Romanian

Ateneum, Bucharest, violine - Marius Lacrarou, Edts.Papagrigoriou -Nakas, Atena.

Viola

Per viola d'amore op.40 - «Dedicata à Mihai Spinèi», (1989), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Cello

Sonata «Hommage à Enesco» op.2, (1976), création: June 1980, chiesa

Santa Caterina, Palermo, Italia, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Suite "Hommage à Bach" op.11, (1973), création:

1. for Allemande, June 1975, Romanian Ateneum, Bucharest, by the omposer.

2. Suita integrala: December 1993, in the National Musical Superior Conservatory of Athens, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas 1994, Atena.

Allemande - Edts. Muzica, Bucuresti, 1979.

C.D. ”Motivo” 1047 MS., C.D.”Motivo” 1051 MS, Athens.

«Cantemiriana» op.12, (1979), création: October 1980, Teatrul Massimo di

Palermo, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

«Hommage à Filothei Ieromonahos» op.14, (1980), création: October 1980,

chiesa Santo Gregorio di Palermo, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas 1994, Athens.

Kadenz op.28, (1993), to be played in the 1-st movement of Joseph Haydn's

D major Cello Concerto, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Kadenz op.52, (1996), to be played in the 1-st movement of Jorgos Siciliano's

Cello Concerto, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Aria «Hommage à Skalkottas» op.54, (1996), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.b) Works for two musiciens

Clarinetto and double-bass


«Metamorphosis - Ovidius» op.31, on poèmes by Ovidius (1993), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Saxophone and cello

«Apollinic music» op.17, (1979), création: 27 Marts 2007, Romanian

Ateneum, Bucharest, saxophone - Valentin Birzu, celllo the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Oboe and cello

«Dialoguri - Socrate» op.57 nr.3, (2004), création: 27 Marts 2004, Romanian

Ateneum, Bucharest, oboe - Lazar-Augustin Betea, celllo the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Flauto and percussione

Sonata concertante «Delphi - Oracolo di Pythia» op.19 nr.2, on hymno of

Delphy, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1992), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Clarinetto and percussione

Sonata concertante “Ritual for Acropolis - Dedicated to Tiberiu Olah”, op.27

nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1993), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Helios» op.69 nr.2, (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Saxophone and percussione

Sonata "Hommage à Koukouzelis" op.15 nr.2 on phonèmes by Marcel

Spinèi, (1991), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Percussione - for two musiciens

Poem «Atarxis» op.1 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1985), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Acropolis» op.26 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1993), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1993), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Hommage à Pitagora» op.44 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1996), musique symbolique, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70 nr.2, on

phonèmes by Marcel Spinèi, (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Chitara and percussione

Sonata «Dionisian music» op.20 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1992),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Harpa and percussione

«Apollonian ritual - music» op 38 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1994),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Violine and percussione

Sonata «Byzantion» op.8 nr.2, (1978), création: 27 Marts 2005, Romanian

Ateneum, Bucharest, violine - Ioan-Marius Lacraru, percussion Alexandru Sturzu, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Viola and percussione

Per viola d'amore «Dedicata à Mihai Spinei» op.40 nr.2, (1992), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Cello and percussione

Sonata «Hommage à Enesco» op.2 nr.2, (1980), création: January 1993,

Athens Superior National Musical Conservatory, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Atena.

«Cantemiriana» op.12 nr.2, (1984), création: November 1986, Romanian

Ateneum, Bucharest, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Atena.

«Hommage à Filotheus Ieromonahos» op.14 nr.2, (1981), création: January

1984, Romanian Ateneum, Bucharest, by the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Atena.

Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.2, (1997), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Dialoguri – Socrate» op.57 nr.2, (2004), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Voice and piano

Tre canzoni semplici op.10 on poèmes by Valerio Magrelli (1987), création:

- February 1988, Romanian Ateneum, Bucharest, soprana - Georgeta Stoleriu, piano - Adrian Tomescou, in romanian langue, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

- 19 Marts 2006, Romanian Ateneum, Bucharest, soprana - Mirela Zafiri, piano - Sanda Spinèi, in italian langue, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

- 23 Marts 2008, Romanian Ateneum, Bucharest, baritono - Serban Vasile, piano - Sanda Spinèi, in italian langue, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Trois chansons "Les poèmes d'Orphée" op.18, on poèmes by Nicolae Coman

(1992), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Byzantine Song op.53, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1996), création: 23

Marts 2008, Romanian Ateneum, Bucharest, baritono - Serban Vasile, piano - Sanda Spinei, Edts. Pentaflowers, Roma. C.D. Pentaflowers, Roma.

Cello and piano

Hommage à «B.M.» (Benedetto Marcello) op.62 (11 June 2006, Athens),

création: 17 Decembre 2006, Romanian Ateneum, Bucharest, cello by the composer, piano - Sanda Spinei, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Hommage à «A.V.» (Antonio Vivaldi) op.64 (13 June 2007, Atena), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

 

1. Works for Duo differents instruments and sampler / computer, ad libitum

Flauto and CD


Sonata «Delphi» op.19 nr.3, on poèmes by Pythia (1994), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Clarinetto and CD

Sonata concertante «Ritual for Acropolis» Dedicated to Tiberiu Olah op.27

nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1994), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Helios» op.69 nr.3, (2008), for clarinetto / clarinetto basso, Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Saxophone and CD

Sonata “Hommage à Koukouzelis" op.15 nr.3, on phonèmes by Marcel

Spinèi, (1992), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Percussione and CD

Poem «Atarxis» op.1 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1985), création:

Septembre 1987, International Festival “Georges Enesco", Radiodifuzione Romania Holl, Bucharest, percussione - Alexandru Matei. Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Acropolis» op.26 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1993), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1993), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70 nr.3, on

phonèmes by Marcel Spinèi, (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Chitara and CD

Sonata «Dionisian music» op.20 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1993),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Harpa and CD

«Apollonian ritual - music» op 38 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, (1988),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Violine and CD

Sonata «Byzantion» op.8 nr.3, (1985), Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Viola and CD

Per viola d'amore «Dedicata à Mihai Spinei» op.40 nr.3, (1995), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Cello and CD

Sonata «Hommage à Enesco» op.2 nr.3 (1992), Edts. Papagrigoriou-Nakas,

Athens.

«Cantemiriana» op.12 nr.3 (1989), Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

«Hommage à Filothei Ieromonacho» op.14 nr.3 (1983), Edts. Papagrigoriou-

Nakas, Athens.

Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.3 (1997), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Wavestation Korg and CD

«Vestige» op.25 nr.2 (1990), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Sandra» op.36 nr.2 (1987), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.2. Duo for instruments (aleatoric) and CD / sampler / computer

Piano and CD


Poem «Dialogismos-Meditatio» op.4 nr.3 (1994), création: 24 Aprilio 1994,

Theâtre Concert Hall of Municipality Ioannina, Greece, piano - John G. Papaioannou, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens. The work obteint in 1996 “Grand Prix de Composition” offert by Centre of Contemporary Music Research, Athens, Presidente Iannis Xenakis, vicepresidente Iannis Papaioannou. C.D. “Motivo” 1046 MS, Athens, 1995.

Instrument (aleatoric) and CD

Poem «Athos Mount» op.13 nr.3 (1994), Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Poem «Delphi music» op.29 nr.3 (1995), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Poem «Patmos - Apocalypse» op.50 nr.3 (1996), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Poem «Krypton 21» op.61 nr.3 (2005), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.c) Works for 3 musiciens

Clarinetto, violine and cello

Trio «Anemous» op.66 (2008), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Violine, cello and piano

Trio «Europolis» op.9 (1986-1987), création: 22 Marts 2006, Romanian

Ateneum, Bucharest, violine - Ioan-Marius Lacraru, cello - the composer, piano - Sanda Spinei, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Percussione group

Poem «Acropolis » op.26 nr.4, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1990), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Saxophone, cello and CD

«Apollinic music» op.17 nr.2 (1991), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Clarinetto, double-bass and CD

«Metamorphosis-Ovidius» op.31 nr.2 (1996), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.d) Works for 4 musiciens

Saxophons Quartetto


Sonata «Hommage à Koukouzelis» op.15 nr.4 (1993, Atena), Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Strings Quartetto

String quartet nr.1 - «Melise» op.34 (1993-1994), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

String quartet nr.2 -"Per Me" op.42 (1995-1996), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

String quartet nr.3 - "Io" op.49 (1995-1996), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Percussione, piano, synthesizer wave Korg, vox humana

Poem «Hommage à Pitagora» op.44, on phonèmes by Marcel Spinèi, (1988),

musique symbolique, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Hommage à Aristotel» op.71, on phonèmes by Marcel Spinèi, (2008),

musique symbolique, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.e) Works by 4 musiciens and C.D.

Percussione, piano, synthesizer wave Korg, vox humana and CD


Poem «Hommage à Pitagora» op.44 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1996), musique symbolique, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.f) Works by 6 musiciens

1. Vocal-instrumental group


Instrumentatione flexibila

Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7 nr.3, on phonèmes by

Marcel Spinèi, (1986), création: Novembre 1987, Romanian Ateneum, Bucharest, with the ensamble "Contemporain", conductor the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Especiale enregistrate by Radio Bucharest, 1988, with the ensamble "Contemporain", conductor the composer.

2. instrumental group

Instrumentatione flexibila


Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37 (1994), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37 nr.2 (1994), for

6 musiciens (and CD, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Omaggio à protopsalto Evstatie di Putna» op.63, on byzantine texts, (2006),

création: 19 Marts 2006, Romanian Ateneum, Bucharest, with the ensamble "Contemporain", conductor the composer, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.g) Works for 7 musiciens

Percussione group


Poem «Atarxis» op.1 nr.4 (1976), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest..

Poem «Hommage à Pitagora» op.44 nr.2 (1995), for percussione group,

piano, synthesizer wavestation Korg, vox humana (and CD / sampler/ computer, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Hommage à Aristotel» op.71 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi,

(1988), musique symbolique, for percussione, piano, synthesizer wavestation Korg, vox humana (and CD / sampler / computer, ad libitum), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Cellos group

Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.4 (1997), for 7 cellos, Edts. Spinèi

Music Company, Bucharest.

Instrumentatione flexibila

Poem «Krypton-21» op.61 nr.2 (2005), for 7 musiciens, Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.h) Works for 8 musiciens

For strings


Praeludium and Fuga “Enesciana” op.3 nr.2 (1976-1977), for 7 strings and

percussione, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Instrumentatione flexibila

Musica - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.24 (1981), création: 27

Marts 2007, Romanian Ateneum, Bucharest, with the ensamble "Contemporain", conductor the composer, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.39 (1985), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.i) Works for 9 musiciens

Instrumentatione flexibila (and CD / sampler / computer, ad libitum)


Inter-contemporain music op.30 (1993), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Isokratima op.35 (1993), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.j) Works for 13 musiciens

Grup de percutie


Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.4 (1987), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Open vocal-instrumental group

Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op 37 nr.4, on

phonèmes by Marcel Spinèi, (1996), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.k) Electronic music

1. For tape with 8 tracks / CD


Poem «Dialogismos-Meditatio» op.4 (1981), création (var.): January 1982,

National Museum of Arts Holl, Bucharest, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Poem «Athos Mount» op.13 (1990), Edts. Papagrigoriou-Nakas, Athens.

Poem «Delphi music» op.29 (1991), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Voices from spaces «op.48 (1989), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Poem «Patmos - Apocalypse» op.50 (1995), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Poem «Krypton-21» op.61 (2005), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.2. Music for synthesizer wave Korg, tape and lights

«Vestige» op.25 nr.3 (1992), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Sandra» op.36 nr.3 (1990), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.3. Music for tape / CD and lights

Poem Dialogismos-Meditatio op.4 nr.4, (1996), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Poem «Delphi music» op.29 nr.4, (1996), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

«Voices from spaces» op.48 nr.3, (1991), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.4. Music for synth, tape / CD, lights and ballet

“Vertige” op.25 nr.4, (1995), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

“Sandra” op.36 nr.4, (1995), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.5. Music for tape / CD, lights and ballet

“Poem Dialogismos-Meditatio” op.4 nr.5, (1997), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Poem “Delphi music” op.29 nr.4, (1997), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

“Voices from space” op.48 nr.4, (1998), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.l) Musica psaltica cristiana-ortodoxa

Pripela de la «Nasterea Maicii Domnului» - 8 septembrie ... (12 Decembre

1999), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

Pripela de la «Sfantul Apostol Andrei» - 30 noiembrie ... (12 Decembrie 1999),

Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Iubi-te-voi Doamne» ... (15 Septembre2000), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

«Lumina lina / Fos ilaron» ..., (09 Decembre 2000), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Lumina lina / Fos ilaron» ..., var. in romanian langue (20 February 2002),

création: 23 Marts 2004, Romanian Ateneum, Bucharest, with the ensamble "Contemporain", soloist Mihail Buca - protopsalt in the Romanian Patriarchia, isokratima / isonul by the chorus “Contemporain” and «Psaltica», conductor the composer and Mihail Buca, Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Lumina lina / Fos ilaron» ..., in greek langue, traductione by Achileas

Haldeakis, (25 Marts 2007), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Doamne strigat-am catre Tine» ... (15 Marts 2001), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Troparul Invierii - Puterile îngeresti» ... (09 June 2001), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«ÕÛÙÚÔÓ ‹‰Ë ·Ó·Ù€Ù·ÏÎÂÓ ... / Steaua deja a rasarit» ... (Decembre 2001), (in

greek langue), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.

«Acum slobozeste Doamne» ... (02 Septembre 2003), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

Pripela «Sfantului domnitor Stefan cel Mare» - 2 iulie ... (Marts 2004), Edts.

Spinèi Music Company, Bucharest.

Heruvic – «Sa taca tot trupul» ... (20 Decembre 2003), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.

«Liturghia» (2004-2005), Edts. Spinèi Music Company, Bucharest.m. Music for theatre

Tasos Kaminakis - “L’heure du lièrre”, (1995), Edts. Spinèi Music Company,

Bucharest.

Tasos Kaminakis - “Une morte pour la route”, (1996), Edts. Spinèi Music

Company, Bucharest.He orchestrated

Choir for 7 voices and orch: Pierluiggi da Palestrina - Musica Papae Marcelli.

Choir for 4 voices and orch: Claudio Monteverdi - Mesa II.

Henry Purcell - “Rejoice in the Lord always”.His works have been published by:

Editions des Compositeurs Roumains / U.C.M.R - Bucharest,

Editions Edipan - Roma,

Editions Papagrigoriou & Nakas - Athens,

Editions Spinèi Music Company Ltd. - Bucharest,

Editions Pentaflowers - Roma,

American Library of USA Congres.As a musicologist

Marcel Spinèi has sousteint many confereances, seminaries, studies, interviews, etc. in differents congresses, R-TV., etc., and has written differents articles, studies and Books, published in: Romania by Edts. Muzica, Edts. Biserica Ortodoxa Romana, etc., and in Europe, like Greece-

Athens, by Edts. Motivo, Edts. Papagrigoriou-Nakas, Edts. “Curierul romanesc”, etc.

Musicological Recherches

1.Suite for cello solo, op. 48 nr.3, by Carmen-Petra Basacopol.

Structurales Analyses.

Review “Muzica”, nr. 4 (367), Bucuresti, 1983.

2.Suite for cello solo, by Dumitru Capoianu. Structurales Analyses.

Revista “Muzica”, nr. 7 (369), Bucuresti, 1983.

3. “Manolis Kalomiris - the live and the works”.

Work in manuscript, Athens, 1992.

4.The live and the works on Greek composers: Iannis Xenakis, Iannis A. Papaioannou, Iannis G. Papaïoannou, Dimitri Nicolau. I.

Printed in the book: «Marcel Spinei, Works by Greek composers for violoncello». I. Edts. Motivo, Athens, 1994 (in greek and englez langue).

5.The live and the works on Greek composers: Dimitri Kamarotos, Kostas Mantzoros, Petros Franghistas. II.

Printed in the book: «Marcel Spinei, Works by Greek composers for violoncello». I. Edts. Motivo, Athens, 1995 (in greek and englez langue).

Musicological Books

1.The cultural musical relations between Ellada and Romania. / These of doctorat (2).

Printed by the “Biblioteca Universitatii Nationale de Muzica”, Bucharest, 2003. 1350 pag.

2.“The Antic cultural musical relations between Ellada and Romania”. Preface by acad. prof. dr. Evangelos Moutsopoulos.

Work in printing, Athens, 2007.

3.“Iannis Xenakis - his life and the musical creations”. Monografie. Preface by prof. dr.Jorgos Zervos.

Work in printing, Athens, 2008.

4.“Gheorghe Sklavos - his life and the musical creations”. Monografie.

Work in printing, Athens, 2008.

Byzantinological Recherches

1."Catalog of Romanian byzantine music manuscripts from Saint Paul monastry, Mount Athos". 1. Catalog sinoptic 2. Catalog descriptif.

Work in manuscript, Athens, 1998.

2.23 muzicale byzantine manuscripts discovered in the Romanian National Library of Bucharest, Section Colections.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr.4-6, CXVIII, Bucharest, 2000.

3.Catalog of Romanian byzantine music manuscripts from Mount Athos. Catalog sinoptic 2. Catalog descriptif.

Work in manuscript, Athens, 2000.

4.10 manuscrits helleno-roumaine du Moien Age, de monastère Leimonos, Lesbos.

Work in manuscript, Athens, 2001.

5.Romanian byzantine music from Mount Athos. 1. Historical traditional relations between the Romanian Principates and the monasteres form Mount Athos. 2. The live and the byzantine works of the Romanian composers from Mount Athos. 3. The Romanian byzantine music from Romania in the manuscripts from Mount Athos.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr.7-12, Bucharest, 2001, 143 pag.

6.A few detalies on the historian musical-psaltic periods.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr.7-9, Bucharest, 2002.

7.22 muzicale byzantine manuscripts discovered in the Dobrogea.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr. 1-6, Bucharest, 2003.

8.Prologue on the «Anastasimatar» - Colections “Buchet Muzical Athonit”.

Edts. Evanghelismos, Monastere Lacu, Mount Athos, nr.5, 2003.

9.32 muzicals Byzantine manuscripts discovered in the Library of Stavropoleos Bucharest Monastere.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr. 1-4, Bucharest, 2004.

10.Catalog of Byzantine music manuscripts from Romania.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, nr. 6-8 / 9-12, Bucharest, 2005, 400 pag., Prologue by the acad. dr. Viorel Candea.

11.News editorials psaltical music from monastere Lacu, Mount Athos.

Work in manuscript, Athens, 2006.

12.The “Octoich” in tradition of Romanian Psaltic Music.

Studie presented in the International Congres of Byzantine Muzic «Theorie and Practic in the Byzantine Arts», III Editions, Athens, 17-21 Octombre 2006.

13.A new “Daxastar” traduced / adapted from greek in romanian langue: Petru Filanthidis. Traduced / adapted froma ierodiacon Ioan Butnaru, from monastere Lacu, Mount Athos.

Work in manuscript, Athens, 2006.

14.Prologue on the «Doxastar by Petru G.Filanthidis» - Colections “Buchet Muzical Athonit”.

Edts. Evanghelismos, monastere Lacu, Mount Athos, nr.8, tom I-II, 2006-2007.

15.Evolution of musical-psaltic singing in the Romanian Ortodoxe Church, in XXI-th century.

Work in manuscript, Athens, 2006.

16.The musical-psaltic singing in the Greek and Romanian Ortodoxe Church, in XXI-th

century.

Work in manuscript, 2007.

17.The Byzantine music and the influence on the contemporary musical creation of Romania.

Work in manuscript, 2007.

18.Byzantine music manuscripts in ekfonetic grafia from Romania.

Review “Biserica Ortodoxa Romana”, Bucharest, 2008, in aparition.

19.A new source from muzicologie: “Grigorios Stathis - Catalogue of Byzantine and Post-bizantine manuscripts from the manasteres Meteora. 1.General presentation. 2. Romanian byzantine wors, in the Catalog of Meteora.

Review «Biserica Ortodoxa Romana», Bucharest, 2008, in aparition.

Musicological Books

1.The tradition of Romanian psaltic music and its relations with the Byzantin music. / These of doctorat (1).

National “Kapodistria” University of Athens, 2008.

2.The Catalogue of musical-psaltic manuscripts from Romania. Preface by acad. prof. dr. Viorel Candea.

In aparition, Bucharest, 2008. 700 pag.

3.The Catalogue of Romanian musical-psaltic manuscripts from Athos Mount. 1. Catalog sinoptic. 2. Catalog descriptif.

In aparition, Bucharest, 2008. 500 pag.

4.Romanian psaltic music in Athos .1. Historical traditional relations between the Romanian Principates and the monasteres form Mount Athos. 2. The live and the byzantine works of the Romanian composers from Mount Athos. 3. The Romanian byzantine music from Romania in the manuscripts from Mount Athos.

In aparition, Bucharest, 2008. 400 pag.

Didactic Works

1.J.S.Bach - Six Cello Suites. Analyse on the Bach ‘s manuscripts.

Bucuresti-Atena, 2005.

2."La technique du violoncelle au XXI-ème siècle".

In aparition, Athens, 2008.As a conductor

Marcel Spinèi, on June 6 th, 1981, Bucharest, establishes the Musical Ensemble "CONTEMPORAIN”. With it, "he creates a new trend in music", that will be greeted with enthousiasm by the FREE EUROPE Radio in Germany. Often concerts with the"Contemporain” brought together music, poetry, dance, colour, pictures, and light. Great Romanian poets, like: Mircea Dinesco,

Constanta Buzea, Nicolae Coman, Gheorghe Istrate, Miltiade Nenoiu, Grete Tartler, and others, presented - by reading - works of theirs, within the framework of the new “Music-Poetry” productions. With his Ensemble Marcel Spinèi has presented to a broader public many world premières by composers from: Romania, Germany, France, Italy, Greece, USA, Canada, Japan, etc. Numerous composers have written pieces specially for the "CONTEMPORAIN”. In his concerts with the Ensemble conducted by himself, he proposes especially works by young composers from Europe, Asia, America, Oceania, playing pieces usually from 1 to 8 performers, and using, beyond current instruments, also traditional (folk) instruments, and also electroacoustic music and visual effects. The "CONTEMPORAIN” participates frequently in the great International Festivals, like: International “George Enesco ”Festival, Bucharest, Romania, International “Iannis Xenakis” Festival, Athens, Greece, festivals of Italy, France, etc., obtaining various musical prizes. The Ensemble participated in many Radio-Television broadcasts from many countries. In its concerts, many famous interpreters and composers, from many countries vere represented.As a violoncello soloist

Marcel Spinèi presented concerts in all the big musical centers of Romania, Italy,Austria, Spain, Switzerland, Jugoslavia, USSR / Russia, Greece - more than 1000 concerts, with big succeses and many musical prizes. Marcel Spinèi played for many Presidents of different contry. His musical repertory starts with the Antic Greek Music, Byzantine Music, Middle Ages and proceeds with the preclassical, classical, romantic, modern, and contemporary repertory. Many composers from Romania, Italy, France, Greece, Germany, Sweden, USA, Japan, etc., have dedicated works to him, in order to be played as world premières. He co-operates with many Radio-broadcasts from many countries.

His registredet: in Greece 5 C.D with contemporary Greek music, and one C.D. in U.S.A.

Premières Cello’s works played by Marcel Spinèi

Numerous composers have dedicated pieces to Marcel Spinèi, for having him play them in world premières, some examples:

I. Romanian composers: Gheorghe Dumitrescu (2), Ion Dumitrescu (3), Mihai Moldovan (4), Dimitrie Cuclin (5), Zeno Vancea (6), Hilda Jerea (7), Liviu Glodeanu (8), Stefan Niculescu (9), Nicolae Coman (10), Doru Popovici (11), Cornel Taranu (12), Adrian Iorgulescu (13), Adrian Ratiu (14), Dumitru Capoianu (15), Nicolae Brindusi (16), Wilhelm Berger, Theodor Grigoriou, Tiberiu Olah, Fred Popovici (17), Costin Cazaban (18), Horia Suriano, Doina Nemteanu-Rotaru, Cristian Brancusi (19), George Draga, Octavian Nemescu, Viorel Cretu, Diana Voda (20),

II. Italian composers: Dimitri Nicolau (21).

III. French composers: Jannis Xenakis (22) (Romania / Greece), Francois-Bernard Mâche (23), Paul Dusapin (24),

IV. Greek composers:

First perfomances of works by: Nikos Skalkottas (25), Jannis A.Papaioannou (26), Manolis Kalomiris (27), Stefanos Vassiliadis (28), Michalis Adamis (29), Dimitris Kamarotos (30), Kostas Tsilidis (31), Costas Mantzoros (32), Akis Daoutis (33), Petros Franghistas (34), Dimitri Karagiorgos (35), Minas Alexiadis (36), Michalis Travlos (37), Panaioti Stelios (38), Jorgos Zervos (39), Dimitris Doulias (40), Markos Moissidis, Iorgos Kabanas, Spiros Klapsis, Andreos Argyrou, Iorgos Magoulas.

V. German composers: Aurel Stroe (41) (Romania),

VI. Austrian composers: Anestis Logotetis (Greece),

VII. Suede composers: Anders Eliasson (42), Olon Franzén (43), Jan W.Morthenson (44),

VIII. American composers:

USA: Theodore Antoniou (45) (Greece), Dimitri Kalogeras (Greece), Dinos Constantinides (46) (Greece),

Argentina: Alberto Ginastera (47),

VIII. Japan composers: Makoto Shinohara (48).

(1). “Byzantine music” works ca. A.D.1400, transcribed and arranged for vlc and sampler by Marcel Spinei.

“Byzantine music” ca. AD.1400, by composers: Anonymous, Ioannis Kladas, Ioannis Koukouzelis, Dositheos Ieromonahos, first performance: 03.05.1991 KSYME, Athens, vlc M. Spinèi , sampler Sanda Spinèi.

“Byzantine music”, ca. A.D.1400 for Christmas: Ioannis Kukuzelis,first performance: 15.11.1991 KSYME, Athens, Greece, vlc M.S., sampler S. Spinèi.

This recital has been broadcast on Athens Radio -Third Programme.

(2). Gheorghe Dumitrescu: Concerto for vlc and orch., first performances: 27.09.1980, with the Symphonic Radio-Television Orchestra, Bucharest, conductor Carol Litvin.

(3). Ion Dumitrescu: Andante and Allegro, for vlc and orch, transcription and arrangement for vlc and orch by M. Spinèi, first performance: 08.05.1978, on the stage of the Symphonic Orchestra of the Bacau Philarmonye, conductor Ovidiu Balan.

(4). Mihai Moldovan: Concerto for vlc and orch., transcription and arrangement for vlc and orch by M. Spinèi , first performance: 15.05.1978, with the Symphonic Orchestra of the Ploiesti Philarmonye, conductor Grigore Iosub.

(5). Dimitrie Cuclin: “Motto perpetuo”, for vlc, first perfomance: 02.10.1976,on the stage of the Craiova Philarmonye.

(6). Zeno Vancea: “Aria in stilo antico”, for vlc, first perfomance: 30.03.1978, on the stage of the Bucharest Philarmonye.

(7). Hilda Jerea: “Cadenza” ,for vlc, first performance: 30.03.1978, on the stage of the Bucharest Phylarmonie.

(8). Liviu Glodeanu: “Cântec de instrainare”, for vlc and pno, first performance: 16.09.1979, on the stage of the Bucharest Radio-Television, pno Iosif-Ion Prunner.

(9). Stefan Niculescu: “Duplum”, for vlc and p no-synth, first performance: 10.02.1985, on the stage of the Bucharest Philarmonye, pno-synth Stefan Niculescu.

10). Nicole Coman:

“Monodie”, for vlc, first performance: 15.03.1987, on the stage of the Bucharest Philarmonye.

"Le dernier poème", for vlc and pno, transcription & arrangement by M.Spinei, first performance: 21.06.1991, KSYME, Athens, pno S.Spinèi.

11). Doru Popovici: Sonata “Byzantina” op.129, for vlc, first performance: 07.06.1995, KSYME, Athens.

(12). Cornel Taranu:

Concerto per violoncelo - Cadenze concertante ”Dedicato a Marcel Spinei”, for vlc and orch., first performance: 24.03.1999, with the Symphonic Orchestra of the “Black See” Philarmonye Constantza, conductor Cornel Taranu.

(13) Adrian Iorgulescu: “Improvisation” for vlc, first performance (Greece): 23.05.1999, International Festival of Symi.

(14). Adrian Ratiu: Andante, for vlc, first performance: 07.06.1995, KSYME, Athens.

(15). Dumitru Capoianu: Suite, for vlc, first perfomance: 15.03.1987, on the stage of the Bucharest Philarmonye.

(16). Nicolae Brindusi: “Cantus firmus”, for vlc and pno, first performance: 15.03.1987, on the stage of the Bucharest Philarmonye, pno S.Spinèi.

(17) Fred Popovici:

“Itineraires à l’interieur du son II - Hommage à Marcel Spinèi” for vlc, first performance: 30.03.1999, on the stage of the Bucharest Philarmonye.

“Concerto for cello - Hommage à Marcel Spinèi” for vlc and orchestra, first performance: 13.04.2008, on the stage of the Radiodizone Romania Holl, Bucharest with the Ensemble

CONTEMPORAIN, conductor the composer.

(18) Costin Cazaban: “Zig-zag”, for cello, first performance: 16.09.1979, on the stage of the Bucharest Radio-Television.

(19) Cristian Brancusi: “Thema and Variations” for vlc, first performance: 16.09.1979, on the stage of the Bucharest Radio-Television.

(20). Diana Voda: “Monologuri”,for vlc, first perfomance: 07.06.1995, KSYME, Athens.

(21). Dimitri Nicolau:

Concerto op. 39, for vlc and orch, first perfomance: 06.02.1990, on the stage of the Municipality of Athens Theatre, conductor Dimitri Nicolau.

“Aria II” op. 22, for vlc, first perfomance: 06.02.1990, on the stage of the Municipality of Athens Theatre.

“Rendez-vous” op. 59, for vlc and pno, first performance: 21.12.1990, Tripoli, pno S.Spinèi.

Sonata op.133, for vlc and pno, first performance: 21.09.1995, KSYME, Athens, pno S.Spinèi.

(22). Iannis Xenakis:

Kottos”, for vlc, first performance (Greece): 19.06.1990, International Festival “Krystallia” (Pendeli), Cycle “Europe in Music” (“Greek Musical Circle”), Athens.

“Nomos Alpha”, for vlc, first performance (Greece): 15.06.1991, International Festival “Krystallia” (Pendeli), Cycle “Europe in Music” (“Greek Musical Circle”), Athens.

“Paille in the wind”, for vlc and piano, first performance (Greece): 23.05.1999, International Festival of Symi, piano S.Spinèi.

“Epicycle”, for vlc and orchestra da camera, with orchestra “Athens Colours”, conductor Milthos Logiadis, first performance (Greece): 17.02.2008, Benaky Museum Holl, Athens.

(23). François-Bernard Mâche: “Iter memor”, for vlc and sampler, first performance: 30.05.1992, International “Iannis Xenakis” Festival, Athens, sampler S.Spinèi.

(24) Paul Dusapin:

“Invece”, for vlc., first performance (Greece): 16.10.1995, KSYME, Athens.

“Item”, for vlc, first performance (Greece): 06.10.1995, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens.

(25). First performance: Nikos Skalkottas:

Duo, for vln and vlc, first performance (Greece): 13.09.1989, "Ph.Nakas" Conservatory, Athens, vln Nina Patrikidou.

Nine Greek Folk Dances, for vlc and pno, transcription and adaptation by M.Spinèi, first performance: 30.05.1990, International Festival “Krystallia” (Pendeli),Cycle “Europe in Music” (“Greek Musical Circle”), Athens, pno John G.Papaioannou, S.Spinèi.

(26). First performance: Jannis A.Papaioannou:

“Puck”, for vlc, first performance: 16.05.1990 "Ph.Nakas” Conservatory, Athens.

“Rythms and colours”, first performance (Romania) 25.03.2000, on the stage of the Bucharest Philarmonye - International Festival “Bizantine and Contemporary Music”, Bucuresti.

(27). First performance: Manolis Kalomiris:

“Rossya”, for vlc and pno, transcription and adaptation by M.Spinèi,first

perfomance:14.12.1992,on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens, pno S.Spinèi.

“Aria”, for vlc and pno, transcription and adaptation by M.S., first performance: 14.12.1993, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens, pno S.Spinèi.

“Aria II”, for vlc and pno, transcription and adaptation by M.S., first performance: 14.12.1994, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens, pno S.Spinèi.

(28). Stefanos Vassiliadis: “En Pyri”, for vlc and tape, first performance: 15.09.1989, Athens, Radio -1st Programme, Athens.

(29). Michalis Adamis: “Ihima II”, for vlc, first performance: 16.02.1990, on the stage of the Athens Municipality Theatre, Athens.

30). Dimitris Kamarotos: “Creschaos”, for vlc and computer, first performance: 30.05.1991, at the International Festival “Iannis Xenakis”, Athens.

(31). Kostas Tsilidis:

Duo, for vlc and pno, first performance: 14.12. 1992, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens, pno S.Spinèi.

“Theme and variations”, for vlc and pno, first performance: 18.12.1992, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens, pno S.Spinèi.

(32). Kostas Mantzoros:

"Nocturne I - for Marcel Spinèi", for vlc and tape first performance: 18.10.1991 KSYME, Athens.

"Night song - for Marcel Spinèi", for vlc, first performance: 26.05.1993, on the stage of the Theatre "Paradis", Athens.

"Spring music - for Marcel Spinei", for vlc, voice and tape, first performance: 02.06.1994, on he stage of the Ancient Theatre "Herodes Atticus", Athens, voice Alexandra Kambouropoulou.

(33). Akis Daoutis: "Circles I - for Marcel Spinèi", for vlc and tape, first performance: 02.06.1994, on the stage of the Ancient Theatre "Herodes Atticus", Athens.

(34). Petros Franghistas: "Kanissin - for Marcel Spinèi", for vlc and tape, first performance: 02.06.1994, on the stage of the Ancient Theatre "Herodes Atticus", Athens.

(35). Dimitris Karagiorgos: “Visions - for Marcel Spinèi", for vlc and tape, first performance: 02.06.1994, on the stage of the Ancient Theatre "Herodes Atticus", Athens.

(36). Minas Alexiadis: “Dicha”, for vlc and pno, first performance: 16.05.1990, on the stage of the “Ph.Nakas” Conservatory, Athens, pno Natalia Mihailidou.

(37). Michalis Travlos: “Motivic variations”, for vlc, first performance: 19.09.1989, at the Athens, Radio - 3rd Programme, Athens.

(38). Panaioti Stelios: “Greek Suite”, for vlc, first performance: 14.12.1992, on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens.

39).Jorgos Zervos: «Cronochronie III», for vlc, first performance: 23.03.2008, on the stage of the Bucharest Philarmonye - International Festival “Bizantine and Contemporary Music” 4th edition, Bucuresti.

40).Dimitris Doulias: Shadow of the Nights “For Marcel Spinei”, for vlc and C.D., first performance: 23.03.2008, on the stage of the Bucharest Philarmonye - - International Festival “Bizantine and Contemporary Music” 4th edition, Bucuresti.

(41). Aurel Stroe: Preludium “Eumenides”, for vlc, synth, perc and tape, first performance: 15.03.1987, on the stage of the Bucharest Philarmonye, synth-perc S.Spinèi.

(42). Anders Eliasson: “Disegno”, for vlc, first performance (Greece): 21.09.1995, KSYME, Athens.

(43). Olon Franzén: “Gryningsmusik”, for vlc, first performance (Greece): 21.09.1995, KSYME, Athens.

(44). Jan W. Morthenson: “Wechselspiel I”, for vlc, first performance (Greece): 21.09.1995, KSYME, Athens.

(45). Theodore Antoniou: “Commos”, for vlc and pno, first performance: 05.05.1990, on the stage of the “Ph.Nakas” Conservatory, Athens, pno Natalia Mihailidou.

(46) Dinos Constantinides: “Kaleidoscope fantasy” for vlc, first performance: 30.03.1999, on the stage of the Bucharest Philarmonye.

(47). Alberto Ginastera: Sonata, for vlc and pno, first performance (Greece): 21.09.1995, KSYME, Athens, pno S.Spinèi.

(48). Makoto Shinohara: “Evolution”, for vlc, first performance (Greece): 08.11.1992 on the stage of the National Superior Conservatory of Music, Athens.

And naturally, many more performances of pieces from the current violoncello repertory took place in many locations, over many years.

As a soloist-violoncellist Marcel Spinèi participated in the founding of the chamber music Ensemble “Ph.Nakas String Quartet” 1989, Athens, Greece and “Mantzaros String Quartet” 1997, Athens, Greece, that has presented numerous concerts in many Greek cities, and also several recordings for broadcasts.As a editor

Since august 1997 Marcel Spinèi is the President of “Spinei Music Company Ltd.”, Music Editions.

Works edited for piano solo

Carl Czerny, 100 Studies “First Instructor of the Piano”, op.599.

Carl Czerny, 24 “Easy Melodies on 5 notes”, op.777.

Carl Czerny, 40 Studies “School of Velocity”, op.299.

Carl Czerny, 50 Studies “Art of Finger Dexterity”, op.740.

C.L. Hanon, The Virtuoso Pianist.

Alois Schmitt, 259 Preparatory exercises, op.16.

Robert Schumann, Album for the Young, op.68.

Works for violine solo

Hans Sitt, Studies for Violin, op.32 I-II-III-IV.

Works for violine and piano

Pablo de Sarasate, Romanza Andaluza, op.22 nr.1.

Pablo de Sarasate, Players, op.23 nr.1.

Pablo de Sarasate, Zapadeo, op.32 nr.2.

Nikos Skalkottas, Nine Greek Dances (Arranged for violin and piano by Nikos Skalkottas).

Works for cello solo

Johann Sebastian Bach, 6 Suiten (M.Spinèi). This edition contains the facsimile of the autograph A.M.Bach manuscript.

J.J.F.Dotzauer, 113 Studies for Violoncello I-II-III-IV (M.Spinèi).

Works for cello and piano

Caccini, Bach-Gounod, Schubert, “Ave Maria” (Edited for cello and piano by M.Spinèi).

Johann Sebastian Bach, 3 Sonaten (M.Spinèi).

Benedetto Marcello, 6 Sonaten (M.Spinèi).

Pablo de Sarasate, Romanza Andaluza, op.22 nr.1 (Edited for cello and piano by M.Spinèi).

Pablo de Sarasate, Players, op.23 nr.1 (Edited for cello and piano by M.Spinèi).

Pablo de Sarasate, Zapadeo, op.32 nr.2 (Edited for cello and piano by M.Spinèi).

Nikos Skalkottas, 9 Greek Dances (Arranged for cello and piano by M.Spinèi).

Works for two cellos

Georg Fridrich Haendel, Concerto for two cellos and orchestra (M.Spinèi).

Religious works

Romanian traditional songs for Christmas - Christmas carols (M.Spinèi).

Didactic works

Nicolae Coman, 100 Solfeges for Superior degree (For the Music University level).

Nicolae Coman, Themes of harmony, from classical till contemporary (modal and post-serial) music. (Tom I: Harmony themes as exercises. Tom II: Harmony themes as model).

Musicologic works

Marcel Spinèi - “The tradition of Romanian psaltic music and its relations with

the Byzantin music”. / These of doctorat (1).

Marcel Spinèi - “The cultural musical relations between Ellada and Romania”.

/ These of doctorat (2).

Marcel Spinèi - “The Antic cultural musical relations between Ellada and

Romania. Preface by acad. prof. dr. Evangelos Moutsopoulos”.

Marcel Spinèi - “Iannis Xenakis - his life and the musical creations.

Monografie. Preface by prof. dr.Jorgos Zervos”.

Marcel Spinèi - “Gheorghe Sklavos - his life and the musical creations.

Monografie”.

Byzantinologic works

Marcel Spinèi - “The Catalogue of musical-psaltic manuscripts from Romania.

Preface by acad. prof. dr. Viorel Candea”.

Marcel Spinèi - “The Catalogue of Romanian musical-psaltic manuscripts from

Athos Mount”. 1. Catalog sinoptic 2. Catalog descriptif.

Marcel Spinèi - “Romanian psaltic music in Athos “. 1. Historical traditional

relations between the Romanian Principates and the monasteres form Mount Athos. 2. The live and the byzantine works of the Romanian composers from Mount Athos. 3. The Romanian byzantine music

from Romania in the manuscripts from Mount Athos.

Musical compositions by Marcel Spinèi

op.1Poem «Atarxis» op.1 on phonèmes by Marcel Spinèi, for

percutions.

op.1 nr.2Poem «Atarxis» op.1 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, for two percutions.

op.1 nr.3Poem «Atarxis» op.1 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, for percutions and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.1 nr.4Poem «Atarxis» op.1 nr.4 on phonèmes by Marcel Spinèi, for 7 percutions.

op.3 nr.2Praeludium and Fuga “Enesciana” op.3 nr.2 (1976-1977), for 9 musiciens.

op.4 nr.4Poem Dialogismos-Meditatio op.4 nr.4 (1996), for CD and lights.

op.6Concerto "Hommage à Cantemir" op.6, (1982-1983), for double string orchestra.

op.7Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7 on phonèmes by Marcel Spinèi, for string orchestra and synthesizer wave Korg.

op.7 nr.2Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, for string orchestra, synthesizer wave Korg and voce.

op.7 nr.3Concerto Estasi "Hommage à Iannis Xenakis" op.7 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental group of 6 musiciens.

op.9Trio «Europolis» op.9 (1986-1987), for violine, cello and piano.

op.10Tre canzoni semplici op.10, on poème by Valerio Magrelli, for voice / soprana or alto / or baritono and piano.

op.15Sonata «Hommage à Koukouzelis» op.15 on phonèmes by Marcel Spinèi, for saxophon.

op.15 nr.2Sonata "Hommage à Koukouzelis" op.15 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, for saxophon and percussion.

op.15 nr.3Sonata “Hommage à Koukouzelis" op.15 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, for saxophon and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.15 nr.4Sonata «Hommage à Koukouzelis» op.15 nr.4, for saxophones quartet

op.17«Apollinic music» op.17, (1979), for saxophon and cello.

op.17 nr.2«Apollinic music» op.17 nr.2 (1991), for saxophon, cello and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.18Trois chansons "Les poèmes d'Orphée" op.18, on poème de Nicolae Coman, for voice and piano.

op.19Sonata concertante «Delphi - Oracolo di Pythia» op.19, on hymne de Delphy, on phonèmes by Marcel Spinèi, for flauto.

op.19 nr.2Sonata concertante «Delphi - Oracolo di Pythia» op.19 nr.2, on hymne de Delphy, on phonèmes by Marcel Spinèi, for flauto and percussion.

op.19 nr.3Sonata «Delphi - Oracolo di Pythia» op.19 nr.3, on hymne de Delphy, on phonèmes by Marcel Spinèi, for flauto and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.20Sonata «Dionisian music» op.20, for chitara.

op.20 nr.2Sonata «Dionisian music» op.20 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for chitara and percussion.

op.20 nr.3Sonata «Dionisian music» op.20 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for chitara and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.21Concerto “Remember Enescu” op.21, for cello and orchestra.

op.22Concerto byzantino “Monade” - «Dedicato a Adrian Tomescou» for piano and orchestra.

op.23Symphonia nr.1"...en recitant les Psaumes de David" op.23, for Soprana and orchestra, on Psaume de David.

op.25«Vestige» op.25, for synthesizer Wavestation Korg.

op.25 nr.2«Vestige» op.25 nr.2, for synthesizer Wavestation Korg and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.25 nr.3«Vestige» op.25 nr.3, for synthesizer Wavestation Korg, CD and light.

op.26Poem «Acropolis» op.26, on phonèmes by Marcel Spinèi, for percussion.

op.26 nr.2Poem «Acropolis» op.26 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, for two percussions.

op.26 nr.3Poem «Acropolis» op.26 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for percussion and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.26 nr.4Poem «Acropolis» op.26 nr.4 on phonèmes by Marcel Spinèi, for tree percussions.

op.27Sonata concertante «Ritual for Acropolis - Dedicated to Tiberiu Olah» op.27, on phonèmes by Marcel Spinèi, for clarinetto.

op.27 nr.2Sonata concertante «Ritual for Acropolis» Dedicated to Tiberiu Olah op.27 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for clarinetto and percussion.

op.27 nr.3Sonata concertante «Ritual for Acropolis - Dedicated to Tiberiu Olah» op.27, on phonèmes by Marcel Spinèi, for clarinetto and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.28Kadenz op.28, for cello - to be played in the 1-st movement of Joseph Haydn's D major Cello Concerto.

op.29Poem «Delphi music» op.29 (1991), for tape with cu 8 traks / CD.

op.29 nr.2Poem «Delphi music» op.29 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.29 nr.3Poem «Delphi music» op.29 nr.3, for instrument (aleatoric) and CD.

op.29 nr.4Poem «Delphi music» op.29 nr.4, for CD and lights.

op.30Inter-contemporain music op.30, for 9 musiciens (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.30 nr.2Inter-contemporain music op.30 nr.2, for open instrumental group (and CD / sampler-computer, ad libitum).

op.30 nr.3Inter-contemporain music op.30 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.31«Metamorphosis - Ovidius» op.31, on poeme by Ovidius, for clarinetto and double bass.

op.31 nr.2«Metamorphosis-Ovidius» op.31 nr.2 (1996), on poeme by Ovidius, for clarinetto, double bass and CD.

op.32«Olympus» op.32, for open instrumental group, muzical-grafic composition.

op.32 nr.2«Olympus” op.32 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum), muzical-grafic composition.

op.33Poem «Reminiscence of time» op.33, on phonèmes by Marcel Spinèi, for percussion.

op.33 nr.2Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for two percussion.

op.33 nr.3Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for percussion and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.33 nr.4Poem «Reminiscence of time» op.33 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for 13 percussions.

op.34String quartet nr.1 - «Melise» op.34.

op.35Isokratima op.35, for 9 musiciens (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.35 nr.2Isokratima op.35 nr.2, for open instrumental group.

op.35 nr.3Isokratima op.35 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.36«Sandra» op.36, for synthesizer Wavestation Korg.

op.36 nr.2«Sandra» op.36 nr.2, for synthesizer Wavestation Korg si CD / sampler / computer, ad libitum.

op.36 nr.3«Sandra» op.36 nr.3, for synthesizer Wavestation Korg , CD and lights.

op.37Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37, for six musiciens.

op.37 nr.2Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37 nr.2, for six musiciens and CD.

op 37 nr.3Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.37 nr.3, for orchestra.

op 37 nr.4Cantus planus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op 37 nr.4, on phonèmes by Marcel Spinèi, for open vocal-instrumental group / 13 musiciens.

op 38«Apollonian ritual - music» op 38, for harpa.

op 38 nr.2«Apollonian ritual - music» op 38 nr.2, on phonèmes by Marcel Spinèi, for harpa and CD / sampler / computer, ad libitum.

op 38 nr.3«Apollonian ritual - music» op 38 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for harpa and percussion.

op.39Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.39, for 8 musiciens.

op.39 nr.2Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op.39 nr.2, for orchestra.

op 39 nr.3Cantus firmus - Per il Gruppo Musicale “Contemporain” op 39 nr.3, on phonèmes by Marcel Spinèi, for chorus and orchestra.

op.40Per viola d'amore «Dedicata lui Mihai Spinei» op.40, for viola.

op.40 nr.2Per viola d'amore «Dedicata lui Mihai Spinei» op.40 nr.2, for viola and percutie.

op.40 nr.3Per viola d'amore «Dedicata lui Mihai Spinei» op.40 nr.3, for viola and CD / sampler / computer, ad libitum.

op 41Sonata «Hommage à Händel» op 41, for orga.

op.42String quartet nr.2 -"Per Me" op.42.

op.43Symphonia nr.2 “Genesis” op.43, on phonèmes by Marcel Spinèi, for Soloisti - S & T, and orchestra.

op.44Poem «Hommage à Pitagora» op.44 on phonèmes by Marcel Spinèi, musique symbolique, for percussion, piano, synthesizer wave Korg, vox humana.

op.44 nr.2Poem «Hommage à Pitagora» op.44 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, musique symbolique, for percussion group, piano, synthesizer Wavestation Korg, vox humana and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.45Poem «Sakuntala» op.45 on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.46Concerto «For Daniel Kientzy» op.45, for saxophone and orchestra.

op.47Musica di foresta tropicale op.47 on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.48«Voices from spaces» op.48, for tape with 8 tracks / CD.

op.48 nr.2«Voices from spaces» op.48 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.48 nr.3«Voices from spaces» op.48 nr.3, for CD and lights.

op.49String quartet nr.3 - "Io" op.49.

op.50Poem «Patmos - Apocalypse» op.50, for tape with 8 tracks / CD.

op.50 nr.2Poem «Patmos - Apocalypse» op.50 nr.2, on religious St. John texts, for ensamble vocal-instrument ensemble and CD.

op.50 nr.3Poem «Patmos - Apocalypse» op.50 nr.3, for instrument (aleatoric) and CD.

op.51Byzantine Oratorio - for Easter op.51 on ancient religious byzantine texts, for solists - T & B, childrens choros T & B and orchestra

op.52Kadenz op.52, for celllo, to be played in the 1-st movement of Jorgos Siciliano's Cello Concerto.

op.54Aria «Hommage à Skalkottas» op.54, for celllo.

op.54 nr.2Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.2, for celllo and percussion.

op.54 nr.3Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.3, for celllo and CD / sampler / computer, ad libitum.

op.54 nr.4Aria «Hommage à Skalkottas» op.54 nr.3, for 7 cellos.

op.56«Omaggio a padre Balasu Constantinopolito» op.56, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.56 nr.2«Omaggio a padre Balasu Constantinopolito» op.56 nr.2, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.57 nr.2«Dialoguri - Socrate» op.57 nr.2, for celllo and percussion.

op.57 nr.3«Dialoguri - Socrate» op.57 nr.3, for oboe and celllo.

op.58«Omaggio a ieromonacho Cosma Macedoneano» op.58, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.58 nr.2«Omaggio a ieromonacho Cosma Macedoneano» op.58 nr.2, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.59«Dialoguri-Socrate» op.59, for open vocal-instrumental group.

op.60Byzance après Byzance op.60, for open vocal-instrumental group.

op.60 nr.2Byzance après Byzance op.60 nr.2, for open vocal-instrumental group (and CD / sampler-computer, ad libitum).

op.61Poem «Krypton-21» op.61, for tape with 8 tracks / CD.

op.61 nr.2Poem «Krypton-21» op.61 nr.2, for 7 musiciens.

op.61 nr.3Poem «Krypton 21» op.61 nr.3, for instrument (aleatoric) and CD.

op.62«Omaggio a B.M.» (Benedetto Marcello) op.62, for cello and piano.

op.63«Omaggio a protopsalto Evstatie del Putna» op.63, on byzantine texts, for 6 musiciens.

op.64«Omaggio a A.V.» (Antonio Vivaldi) op.64, for cello and piano.

op.65«Omaggio a monacho Filothei Coziano» op.65, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.65 nr.2«Omaggio a monacho Filothei Coziano» op.65 nr.2, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.66Trio «Anemous» op.66, for clarinetto, violine and cello.

op.67«Skies» op.67, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.67 nr.2«Skies» op.67 nr.2, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.68«Omagiu monahului Nectarie Vlahu» op.68, for vocal-instrumental ensamble (and CD / sampler / computer, ad libitum).

op.68 nr.2«Omaggio a monacho Nectarie Valaho» op.68 nr.2, for vocal-instrumental ensamble and CD.

op.69«Helios» op.69, for clarinetto / clarinetto bas.

op.69 nr.2«Helios» op.69 nr.2, for clarinetto / clarinetto bas and percussion.

op.69 nr.3«Helios» op.69 nr.3, for clarinetto / clarinetto bas and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.70Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70, on phonèmes by Marcel Spinei, for percussion.

op.70 nr.2Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70 nr.2, on phonèmesby Marcel Spinèi, for two percutionists.

op.70 nr.3Poem «Pera apo afto to kosmo / Dincolo de lumea asta» op.70 nr.3 on phonèmes by Marcel Spinèi, for percussion and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.71Poem «Hommage à Aristotel» op.71 on phonèmes by Marcel Spinèi, musique symbolique, for percussion, piano, synthesizer Wavestation Korg, vox humana.

op.71 nr.2Poem «Hommage à Aristotel» op.71 nr.2 on phonèmes by Marcel Spinèi, musique symbolique, for percussion, piano, synthesizer Wavestation Korg, vox humana and CD / sampler/ computer, ad libitum.

op.72Poem «In memoriam Iannis Xenakis» op.72 on phonèmes by Marcel Spinèi, for open instrumental group (and CD / sampler-computer, ad libitum).

op.73Concerto «Byzantion» «Dedicato a Ioan-Marius Lacrarou» op.73, for violine and orchestra.

Musica psaltica crestiana-ortodossa:

Pripela de la «Nasterea Maicii Domnului» - 8 septembrie ...

Pripela de la «Sfantul Apostol Andrei» - 30 noiembrie ...

«Iubi-te-voi Doamne» ...

«Lumina lina / Fos ilaron» ...

«Lumina lina / Fos ilaron» ..., var. in romanian langue

«Lumina lina / Fos ilaron» ..., in greek langue, by Achileas Haldeakis.

«Doamne strigat-am» ...

«Troparul Invierii - Puterile îngeresti» ...

«ÕÛÙÚÔÓ ‹‰Ë ·Ó·Ù€Ù·ÏÎÂÓ ... / Steaua deja a rasarit» ..., (in greek langue).

«Acum slobozeste Doamne» ...

Pripela «Sfantului domnitor Stefan cel Mare» - 2 iulie ...

Heruvic – «Sa taca tot trupul» ...

«Liturghia».

Musica for theatro

Tasos Kaminakis -“L’heure de la lierre”,

Tasos Kaminakis -““Une morte pour la route”, etc.

Orchestrated works

Claudio Monteverdi - Mesa II, pentru cor pe 4 voci si orchestra.

Pierluiggi da Palestrina - Musica Papae Marcelli, pentru cor pe 7 voci si orchestra.

Henry Purcell - Hymne “Rejoive in the Lord alway”, pentru cor (solisti) pe 4 voci si orchestra.Marcel Spinèi ... is a composer of doubtless value, a genuine composer, combining his talent with a profound knowledge and skill of instrumental resources ...

MUSIC Review, Bucharest, Romania.The artistical interpretation of Marcel and Sanda Spinèi proves the intuition, sensibility and the intelligence of these two artists, depicting their passion and abnegation in order to accomplish the original artistic moment.

MUSIC review, Bucharest, Romania.

 

Marcel Spinèi... possesses the meaning of the line and of sound balance... by using inner lines and intelligent correspondences between "important" and "passing" notes, he confers due depth to musical imagery and plasticity to the melodic lines ...

KATHIMERINI Revue, Athènes, Grèce.“It can be said that Marcel Spinèi is today among the leading violoncellists in Eastern Europe” - Yannis Papaioannou, Edts.Motivo.Marcel Spinèi:...”Ästhetik löst entweder einen Zustand der Erleuchtung oder einen der Hypnose aus”...

DIE DEUTCHE SEITE, Bucharest, Romania.
The artistical interpretation of Marcel Spinèi ... continue excelent, in the neu age, to Pablo Casals ...

Courier of Athens, nr.143, Athens, 10.12.2004.
Bibliographie on Marcel Spinèi

Chelaru, BorisMarcel Spinei - un Debut Promitator.

Ziarul Inainte, anul XXVII, nr.8000, Craiova, 25.11.1970.

* * * Marcel Spinei - apreciat compozitor si interpret de muzica simfonica.

Saptamana culturala a capitalei, Bucuresti, 08.07.1983.

Rotaru, DoinaMarcel Spinei - Panoramic XX.

Revista Muzica, nr.388, Bucuresti, ianuarie 1985.

Nichifor, SerbanMarcel Spinei - Ansamblul Contemporan.

Revista Muzica, nr. 397, Bucuresti, octombrie, 1985.

Istrate, GheorgheMusicleben: Marcel Sinei - Contemporan, Kammerkonzer.

Revista Tribuna Romaniei, anul XV, nr. 316, Bucuresti, 15.05.1986.

Symeonidou, AlekasSonoritati inegalabile cu Marcel Spinei. Lucrarile lui Nikos Skalkottas la Atena.

Ziarul “Kathimerini”, 19.10.1989. Atena (în limba elina).

Marcogianni, Maria Entretiens avec Marcel Spinei.

Edts. “Eikones”, nr.275, Atena, 07.02.1990. (în elina).

Xenakis, Iannis Scrisoare catre Iannis Papaioannou, Paris, august 1991. Publicata în volumul «Contributii la relatiile culturii muzicale dintre Ellada si România». In scrisoare

Compozitorul Iannis Xenaki multumeste compozitorului Marcel Spinei pentru compozitia dedicata - “Concertul Estasi – Hommage à Xenakis, op. 7”, cat si pentru interpretarea lucrarilor ale de catre M.S. (în limba elina).

Biblioteca Universitatii Nationale de Muzica, Bucuresti, 2003.

* * *Xenakis si romanii: Marcel si Sanda Spinei. Festival Xenakis.

Ziarul “Dimokratikos logos”, Atena, 31.05.1991 (în elina).

* * *Xenakis si romanii: Marcel si Sanda Spinei. Festival Xenakis.

Ziarul “O Argos tou Typou tis Anatolis”, Atena, 31.05.1991 (în elina).

Popovici, Doru“Succese romanesti”.

Revista “Actualitatea muzicala”, nr. 33, anul II, Bucuresti, iulie 1991.

Papaioannou, Iannis Muzicianul Marcel Spinei - biografie.

Edts. “Papagrigoriou-Nakas”,1992,1993,1995, Atena (în elina).

Papaioannou, IannisMuzicianul Marcel Spinei - spicuiri din viata si creatia sa.

Edts. “Motivo”, 1994, 1995, Atena (în elina si engleza).

Thamvakos, ThomasO seara muzicala extraordinara. Concert închinat lui Nikos Skalkottas - cu Marcel Spinei.

Ziarul “Neoi Agones Epiros”, Ioannina, 20.04.1994 (în elina).

Hadzifotis, IoannisEntretiens avec Marcel Spinei.

Ziarul “Elefterotipia”, Atena, august 1996 (în elina).

Cosma, ViorelVioloncelistul, compozitorul si dirijorul Marcel Spinei: Farmecul talmacirii.

Revista “Rampa” nr.21 (152), Bucuresti, 24.09.1997.

* * *Interviu cu muzicienii Marcel si Sanda Spinei. Atena, 1997.

Revista El-Ro, Atena, 28.03.1997 (în limba elina).

Diakogiannis, IannisConcertul lui Marcel si Sanda Spinei în Festivalul din Symi.

Ziarul “Ta Nea”, Athina, 23.03.1998 (în elina).

Diakogiannis, IannisConcertul lui Marcel si Sanda Spinei în Festivalul din Symi.

Ziarul “Panorama”, Athina, 23.03.1998 (în elina).

Avachian, DumitruDeschideri muzicale romano-elene.

Revista “Curentul Cultural”, Bucuresti, 17.09.1998.

Athanadiatis, PandelisMarcel si Sanda Spinei si muzica lor.

Ziarul “Adesmeftos Typos”, nr. 44 (205), Athina, 14.02.1999 (în elina).

Grigorescu, OlgaInterferente cu Marcel si Sanda Spinei.

Revista “Actualitatea muzicala”, anul X, nr. 221 (II) Bucuresti, 05.1999.

Constantinescu, GrigoreInterviu cu muzicologul Marcel Spinei: “Din pacate exista multe manuscrise muzicale psaltice romanesti disparute”.

Revista “Muzicala Cultural”, nr. 7 (345), Bucuresti, 03.08.1999.

Diakogiannis, IannisEllada-Romania: Marcel si Sanda Spinei si muzica lor în Bacani.

Ziarul “Ta Nea / Panorama”, nr. 26, Atena, 25.02.2000 (în elina).

* * *Xenakis honoured - with Marcel Spinei.

Review Athens News, Athens, 04.04.2000.

Cratofil, MihailMuzicienii Marcel si Sanda Spinei se confeseaza.

Revista “Curierul romanesc”, nr. 2 (168), anul XII, Bucuresti, 02.2001.

Athanadiatis, PandelisEllada si Romania - de vorba cu Marcel si Sanda Spinei.

Ziarul “Adesmeftos Typos”, Athina, 11.03.2001 (în elina).

Naoum, MihalisInterpretul si compozitorul Marcel Spinei (Romania).

Revista Tahidromos / ziarul Elefterotipia, Athina, 23.03.2001 (în elina).

Avakian, DumitruRemember Xenakis - Recitalul lui Marcel Spinei.

Ziarul Ziarul de Duminica, Bucuresti, 20.04.2001.

Bleoanca, DanielaRecital cu Marcel si Sanda Spinei la Ambasada Romaniei din Atena.

Revista El-Ro, Atena, 16.11.2001.

Constantinescu, GrigoreDoua discuri de muzica contemporana cu Marcel i Sanda Spinei.

Revista Actualitatea Muzicala, nr. 2, an IX, Bucuresti, 02.2002.

* * *Muzica elena si romaneasca la Ateneu - cu Marcel Spinei si Ansamblul Contemporan.

Ziarul Curierul National, Bucuresti, 18.03.2003.

Cosma, ViorelVioloncelistul, compozitorul si dirijorul Marcel Spinei: Farmecul talmacirii.

Ziarul Curierul Atenei, nr.86, Atena, 07 - 13.11.2003.

Savulescu-Voudouri, Monica“Omagiu ieromonahului Filothei “ (titlul unei compozitii muzicale de Marcel Spinei) - Interviu cu Marcel si Sanda Spinei.

Ziarul Curierul Atenei, nr.82, Atena, 10 - 16 noiembrie 2003.

Popovici, DoruMarcel Spinei, Concert la Ateneu de muzica bizantina si neobizantina cu ansamblul Contemporan.

Ziarul Învierea, nr.10, anul XV, Bucuresti, 15.05.2004.

Popovici, DoruMarcel Spinei, Cantari romanesti la Athos. Recenzie.

Ziarul Romania Mare, nr.730, anul XV, Bucuresti, 09.07.2004.

/ B.O.R., an CXXII, nr.5-8, Bucuresti, 2004.

* * *Treceri care raman. Serata muzicala la Ambasada Romaniei din Atena, cu Marcel si Sanda Spinei.

Ziarul Curierul Atenei, nr.143, Atena, 10.12.2004.

* * *La Postul de Radio BBC din Atena, cu muzicienii Marcel si Sanda Spinei.

Ziarul Curierul Atenei, nr.167, Atena, 26.05.2005.

* * *Marcel Spinei si Sanda Spinei la Salonic, cu prilejul Unirii - 24 Ianuarie.

Ziarul Curierul Atenei, nr.307, Atena, 01.02.2008.

* * *Concertul de Iannis Xenakis pentru violoncel si orchestra, cu Marcel Spinei.

Ziarul Curierul Atenei, nr.309, Atena, 15.02.2008.

Chehaghia, MonicaUn concert stralucit al ansamblului «Contemporain» la Bucuresti - 23 martie 2008.

Ziarul Curierul Atenei, nr. , Atena, 30.03.2008.

Constantinescu, GrigoreUn concert extraordinar al ansamblului CONTEMPORAN la Ateneul Roman, Bucuresti - 23 martie 2008. Convorbire cu Marcel Spinei.

Revista Actualitatea muzicala, nr.4, Bucuresti, Aprile, 2008.

Books - on Marcel Spinèi

Savulescu-Voudouri, MonicaBalkania, Vesnica noastra întoarcere. Eseuri.

Editura Omonia, Bucuresti, 2004.Interviews on Radio and Televizione with Marcel Spinèi

Popovici, Doru“Prezente romanesti”.

Radio Bucuresti, programul II, Emisiunea “Opinii despre viata muzicala”, Bucuresti, 16.10.1991.

Popovici, DoruMuzica romaneasca la Atena, cu Marcel si Sanda Spinei.

Radio Bucuresti, programul I, Emisiunea “In tara si în lume ...”, Bucuresti, 12.05.1992.

Popovici, Doru“Concert cameral la Atena”.

Radio Bucuresti, programul I, Emisiunea “Momento musical”, Bucuresti, 20.01.1994.

Hadzifotis, IoannisEntretiens avec Marcel Spinèi.

Channel Tv.5, Athina - un grup de 16 emisiuni televizate, iunie-iulie-august, septembrie 1996 (în limba elina).

Popovici, DoruArmonii atheniene. Cu Marcel si Sanda Spinei.

Radio Bucuresti, programul I, Emisiunea “Lucrari instrumentale”, Bucuresti, 14.06.1994.

Sava, IosifMarcel Spinei - compozitor, muzicolog si violoncelist roman în Ellada - Interviu.

Radio Bucuresti, programul Romania Cultural, Bucuresti, 15 martie, 1998.

Koustas, DimitrisMarcel Spinei - Despre relatiile culturale dintre Ellada si România.

Radio ERT 3 - Macedonia, Tessaloniki, 13.07.1998 (în elina).

Bacanu, CristinaMarcel Spinei, compozitor, bizantinolog si violoncelist roman în Ellada - se destainuie. Interviu. 1.

Radio Bucuresti, programul România Cultural, 17 martie, 1999.

Bacanu, CristinaMarcel Spinei, compozitor, bizantinolog si violoncelist român în Ellada - Interviu. 2.

Radio Bucuresti, programul România Cultural, Bucuresti, 21.03.2000.

Bacanu, CristinaMarcel Spinei, muzician roman în Ellada - Interviu. 3.

Radio Bucuresti, programul România Cultural, Bucuresti, 18 martie, 2001.

Bacanu, CristinaDe vorba cu compozitorul Marcel Spinei. Interviu. 1.

Radio Bucuresti, programul Romania Cultural, Bucuresti, 20 martie, 2002.

Bacanu, CristinaDe vorba cu compozitorul Marcel Spinei. Interviu. 2.

Radio Bucuresti, programul Romania Cultural, Bucuresti, 18 martie, 2003.

Marinescu, IonInterviu cu muzicianul Marcel Spinei.

Radio Actualitati, Bucuresti, 24 martie 2004.

Doru, PopoviciMarcel Spinei - Cantari romanesti la Athos.

Radio Bucuresti, programul II, Emisiunea “Tentatii culturale”, 19.05.2004.

Chehaghia, MonicaConvorbiri cu muzicianul Marcel Spinei (1).

Radio B.B.C, Londra / Athina, 12.12.2004.

Chehaghia, MonicaConvorbiri cu muzicianul Marcel Spinei (2).

Radio B.B.C, Londra / Athina, 10.11.2005.

Chehaghia, MonicaConvorbiri cu muzicianul Marcel Spinei (3).

Radio B.B.C, Londra / Athina, 06.03.2006.

Chehaghia, MonicaUn concert stralucit al ansamblului CONTEMPORAN la Atena - 12 octombrie 2007.

Radio B.B.C, Londra / Athina, 13.10.2007.

Chehaghia, MonicaUn concert stralucit al ansamblului CONTEMPORAN la Tessaloniki - 24 ianuarie 2008.

Radio B.B.C, Londra / Athina, 30.01.2008.

Dima, NicolaeDe vorba cu muzicianul si muzicologul Marcel Spinei. I.

Tv.TRINITAS, Bucuresti, 23.03.2008.

Dima, NicolaeDe vorba cu muzicianul si muzicologul Marcel Spinei. II.

Tv.TRINITAS, Bucuresti, 10.04.2008.


back to composers' list

Continue
Useful information

All prices mentioned in our eshop include VAT

Our payment methods include real-time credit card transactions (safe and secure environment) and bank deposit. You will be prompted to choose the desirable way of payment and you will be informed about the exact delivery cost on your way to checkout.

Credit Card Transactions Available